Sbor dobrovolných hasičů v Čivicích byl založen v závěru roku 1937. Při schůzi Čtenářské besedy 28. listopadu byl sbor založen 26 občany. Prvním starostou byl zvolen Sláma Václav z čp. 23, velitelem Šafránek František z čp. 44, jednatelem Dienstpier Josef z čp. 32, pokladníkem Fencl František z čp. 2 a zbrojmistrem Brož Jan z čp. 18. Prvním hasičským strojem byla koňmi tažená, krásně vybarvená ruční dvoupístová stříkačka. Její provizorní zimní uskladnění bylo ve stodole paní Oliveriusové z čp. 1 a pak byla přemístěna do kůlny na školním dvoře a později do nové hasičské zbrojnice.  Je velká škoda, že (asi v padesátých letech) byla zlikvidována.

Na jaře roku 1939 byla v dolní části návsi, v blízkosti dolejšího hostince (v té době byly ve vsi 2 hostince) postavena v zemi lednice a nad ní hasičská zbrojnice. V roce 1940 byla pořízena nová motorová stříkačka od firmy Smekal, která sloužila asi 40 let. V současné době již je ve výslužbě, (plánuje se její renovace). Nyní má sbor starší přenosnou motorovou stříkačku PS 12 - předanou z Dobříče a svépomocí čivických hasičů opravenou.

 

 

 

Novinky

Informace pro návštěvníky

22.11.2010 09:49
Vážení návštěvníci našich zkušebních stránek. Budeme Vám nabízet informace z činnosti a plánů hasičů. Uvítáme pokud nám pošlete jakékoliv návrhy pro zlepšení naší činnosti. Z oddílu "Kniha návštěv" můžete své připomínky a návrhy přímo odeslat.